Restauratie

Elke restauratie begint met een diagnose. De aard en omvang van de schade moet eerst worden beoordeeld.
U ontvangt na deze beoordeling een vrijblijvend advies, restauratieplan en een overzicht van de kosten.

In een plan kunnen de volgende werkzaamheden voorkomen:

  • schoonmaken door verwijderen van oppervlakte vuil
  • verwijderen van oude, vergeelde vernislagen
  • het repareren van gaten en scheuren
  • retoucheren van beschadigingen
  • doubleren
  • het verlijmen van een gebroken paneel
  • opvullen, bijschilderen en aanbrengen van nieuwe vernislaag
  • restaureren van lijsten

Alle gebruikte materialen zijn stabiel. De restauratie is omkeerbaar.

Tijdens de restauratie worden foto’s gemaakt van de verschillende stadia. Deze krijgt u na afloop, samen met een restauratie rapport. Indien gewenst kunt u advies krijgen over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waar uw kunstwerk hangt.

Uw kostbare werk is tijdens de werkzaamheden verzekerd.